Loading...
Legenda
Besparen
Selectie aantallen Gasgebruik per jaar Elektragebruik per jaar Energiegebruik per jaar
postcodes{aantpc} Totaal{gastot} M3 Totaal{elktot} kWh
LaagHoog
adressen{aantadr} Per adres{gasadr} M3 Per adres{elkadr} kWh
CO2 totaal{totaalco2} kg CO2{gasco2} kg CO2{elkco2} kg
Energie totaal{totaalgj} Gj Energie{gasgj} Gj Energie{elkgj} Gj
Bespaar Kaart Buurt
Nog niets geselecteerd
Buurtselectie / Postcoderoos

Gebiedfilters

Bespaar maatregelen


Type of klik op de kaart en kies een postcode, buurt, wijk of gemeente en bekijk wat de kosten en de baten zijn van isolatiemaatregelen of alternatieve energiebronnen.

Alle beschikbare kaartlagen bekijken? Ga dan naar het kaartlagen overzicht.

Meer uitleg nodig? Volg dan een tour.
Bespaar Kaart Buurt
Bekijk meer dan 100 kaartlagen met informatie over je buurt.

De geopende kaartlagen kan je in de legenda rechts aan- en uitzetten of de transparantie aanpassen.

Nu kijken wat je in jouw buurt kan besparen? Ga dan naar 'Besparen'

Meer uitleg nodig? Volg dan een tour.
Bespaar Kaart Buurt
boven
beneden
Documentatie
Ontwerp een duurzame buurt

Energieverbruik

Energieverbruik
Kleinverbruik
Historisch verbruik
Verbruiksindex
Warmtevraag en warmteaanbod
Energielabels

Gebieden

Gebieden

Gebouwen

Gebouwen

Isolatie woning

Van label EFG 2 stappen beter
Van label CDEFG naar B
Van label BCDEFG naar A+
RVO Isolatiepakket

Energieopwekking woning

All-electric pakket
Zonnepotentie

Gebiedsmaatregelen

Windpotentie
Restwarmte
Geothermie
Warmte Koude Opslag (WKO)

Infrastructuur

Elektriciteitsnetwerk
Gasnetwerk

Klik overal in de applicatie op een vraagteken en bekijk de documentatie.
Menu

Inloggen

Bekijk je buurt

Besparen

Contact

Documentatie

Tour


Welkom bij Pico

PICO verstrekt relevante informatie over energie, CO2, kosten en opbrengsten, aan woningcorporaties, vastgoedeigenaren, bewonerscollectieven, (lagere) overheden, netbeheerders en energieleveranciers. PICO zet de mogelijkheden voor energiebesparing, duurzame opwekking en gebruik letterlijk op de kaart.

PICO is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Geodan, TNO, Alliander, Ecofys, NRG031, en Esri Nederland.
Inspratie
Voorbeelden van projecten