24 november 2017

Verslag gebruikersdag 24 november 2017

De tweede PICO gebruikersbijeenkomst op vrijdag 24 november is bezocht door ruim 50 gebruikers. Na presentaties over de impact van het regeerakkoord, over het gebruik van PICO door de gemeente Haarlem en over de nieuwe generatie modellen was er een geanimeerde discussie in de georganiseerde 'Open Space' over nieuwe mogelijkheden, wensen, opmerkingen, verbeterpunten doelgroepen om PICO in 2018 nog verder te verbeteren.


28 Oktober 2017

Energielabels 2017

Alle gecertificeerde energielabels van oktober 2017 zijn nu beschikbaar via PICO.


Per label is ook het jaar gegeven dat het energielabel van dat adres geregistreerd is. Dan zijn duidelijk de jaren te zien dat de woningverkoop terugliep door de financiele crisis.

19 oktober 2017

Netbeheerdersdata 2017

Alle netbeheerdersdata is nu beschikbaar van peildatum 1-1-2017 (periode 2016). Deze data is opgenomen in de kaartencatalogus van PICO. Hieronder geven we een overzicht wat voor informatie uit die dataset te halen is zoals gas en elektra verbruik, en de waarschijnlijke locatie van zonnepanelen en warmtenetten.

Bekijk alle kaarten...

augustus 2017

PICO postcoderoos

In PICO kan je nu ook de 'postcoderoos' selecteren. De postcoderoos bestaat uit de centrale postcode4 (eerste vier nummers van de postcode) en de direct aangrenzende postcode4-gebieden. De postcoderoos is belangrijk voor lokale initiatieven (energiecorporaties) om gezamelijk stroom op te wekken.>21 mei 2017

PICO gebruikersbijeenkomst vrijdag 19 mei

De PICO gebruikersdag was op vrijdagochtend 19 mei 2017 in Utrecht bij Anne (Veemarktplein 41, Utrecht)

Ongeveer 40 gebruikers deden op de PICO gebruikersdag inspiratie en kennis op in discussie's met elkaar, met de PICO ontwikkelaars en modellenbouwers, en met de sprekers. Praktijkvoorbeelden waren er over de opgave aardgasvrij in Woerden, Emmen en Goeree-Overflakkee, over een een uniek aardwarmteproject waarbij naar vier kilometer diepte wordt geboord, over hoe de provincie Noord-Holland steden en dorpen helpt om in 2050 duurzaam te zijn én hoe bewoners worden aangezet om hun woning te verduurzamen en energiebesparing te realiseren.Bekijk het programma en download de presentaties.

17 april 2017

Buurtinformatie met Streetview

Aan het navigatievenster in PICO is een derde keuzetab Buurt toegevoegd . Naast Bespaar met besparingsinformatie en Kaarten om kaartlagen te bekijken, kan je nu ook kiezen voor buurtinformatie. Dan krijg je een overzicht met buurtinformatie en een foto van de buurt in het centrum van de kaart.


Bekijk het dak van de woning en de potentie voor zonnepanelen.


24 maart 2017

Vooraankondiging PICO gebruikersbijeenkomst op vrijdag 19 mei

We willen alle PICO gebruikers van harte uitnodigen voor de eerste gebruikersbijeenkomst op vrijdag 17 mei. We willen alle gebruikers de gelegeheid geven om ervaringen uit te wisselen over het gebruik van PICO. Wil je komen? Hou die vrijdag dan vast vrij. De locatie en de tijd wordt nog bekend gemaakt.


Welke kaartlagen uit PICO gebruik jij?


17 maart 2017

PICO extensie vernieuwd voor Phoenix

Phoenix is een touch-tafel om samen mee te werken. Voor burgerparticipatie-bijeenkomsten of ontwerpsessies. Het combineert de eenvoud van het schetsen op papier met de flexibiliteit van digitaal werken én de mogelijkheden van geo-informatie. Met Phoenix tilt u de ruimtelijke discussies naar een hoger plan. Alle data in de PICO webapplicatie is nu ook beschikbaar in Phoenix. Met de Phoenix PICO extensie wordt alle energiedata ontsloten en kunnen stakeholders rond de touch table op zoek naar geschikte gebieden voor de energietransitie.


Samenwerken aan de energietransitie met Phoenix.


10 maart 2017

Definitieve release webapplicatie PICO

Vanaf 15 maart is het energie-informatieportaal van PICO (pico.geodan.nl) beschikbaar voor alle partijen die actief zijn in de energietransitie. PICO is gratis en geeft snel en betrouwbaar inzicht in de energietransitie op lokaal niveau. Informatie over verschillende verduurzamingsopties komen met de applicatie “letterlijk” in beeld. Zo kunnen de opties voor energiebesparing en de inzet van alternatieve energiedragers stapsgewijs worden verkend.

Het persbericht

PICO is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Alliander, Ecofys, Geodan, NRG031, en TNO. PICO is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Subsidieregeling energie en innovatie (SEI), Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Energie in de Gebouwde Omgeving (voorheen EnerGO en nu Urban Energy).


De projectgroep toost op de finale versie van het PICO webportaal.