Voor een duurzame buurt

PICO geeft informatie over energie in de bebouwde omgeving. Gebruik PICO om te onderzoeken waar je het meest effectief in de buurt energie kan besparen of alternatieve energie kan opwekken. Voor duurzame energieprojecten die werken. PICO is vrij en gratis te gebruiken.

Kaarten en besparen

Identificeer op de kaart de gebieden die het meest geschikt zijn voor verduurzaming. Bekijk bijvoorbeeld de besparingsmogelijkheden en het huidig energiegebruik of algemene informatie zoals de gemiddelde welstand of WOZwaarde per postcode via een groot aantal kaartlagen. Selecteer een buurt om te kijken wat het rendement van besparingsmaatregelen is voor die buurt.

Selecties

Krijg overzicht en inzicht in de energievoorziening van een specifiek gebied. Ga naar de kaart en selecteer uw buurt om te kijken welke kansen voor verduurzaming daar aanwezig zijn. Krijg direct inzicht in de besparing in CO2 en ook in de investeringskosten en terugverdientijd van maatregelen. Liever zelf rekenen? Download dan de onderliggende data.

Gegevens en modellen

De data en informatie van het PICO platform zijn beschikbaar voor heel Nederland. PICO maakt gebruik van diverse databronnen zoals basisregistraties, sociaal-economische data, energieverbruiksdata en energiemodellen van o.a. TNO of het Centraal Planbureau (CPB). Van alle datasets is documentatie beschikbaar.

Downloaden

De selectieresultaten tonen het huidige gasverbruik en elektriciteitsverbruik naast de hoeveelheid gas en elektriciteit die bespaard wordt na implementatie van gekozen maatregels. De onderliggende gegevens per postcode kunnen gedownload worden om zelf mee te kunnen rekenen.

Kaartlagen

Het PICO platform bevat een zeer groot aantal kaartlagen. Deze kaarten komen van diverse (open) bronnen en zijn vrij beschikbaar binnen het PICO platform. Omdat de kaartdiensten publiek zijn en volgens OGC standaarden geleverd worden kunnen ook andere OGC clients deze diensten uitlezen.

PICO platform

Dit energie-informatieportaal is onderdeel van het PICO platform dat bestaat uit:

  • data over energiegebruik en -infrastructuur;
  • kennis van modellen en transitieprocessen;
  • applicaties en toepassingen.
PICO ondersteunt partijen zoals gemeenten, wooncorporaties of projectontwikkelaars bij het halen van hun energietransitie doelstellingen als onderdeel van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kunnen verschillende scenario’s met elkaar vergeleken worden waarbij zowel energiebesparing, -opwekking en distributie factoren meegenomen kunnen worden.

Procesbegeleiding

Dit platform biedt een prima basis voor het uitvoeren van een gebiedsverkenning, een kosten baten analyse of een milieu-effectrapportage. PICO ontsluit relevante informatie voor bijvoorbeeld:

  • Discussies die spelen in het kader van de energiedialoog;
  • Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke investeringen;
  • Marketing activiteiten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving;
  • Kostenberekeningen in gebiedsontwikkeling en de bouw.
Om uw duurzame initiatief van begin tot eind in goede banen te leiden, bieden verschillende partijen u in combinatie met dit platform procesbegeleiding aan.

Continue vernieuwing

Aan dit platform worden continu nieuwe toepassingen toegevoegd met nieuwe gegevens, nieuwe modellen en nieuwe functionaliteiten. Met het webportal PICO hoopt het PICO consortium bij te dragen aan de energietransitie in Nederland.

Partners

PICO is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Geodan, TNO, Alliander, Ecofys, ESRI Nederland en NRG031.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. We helpen u graag verder.